Anlam zeminini “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganıyla kurduğumuz Gezi Direnişi’nin onurunu, bulunduğumuz her yerde, geçmişin ve geleceğin şimdide maddileştiği kurucu toplumsal ilişkilerde taşımayı sürdürüyoruz.  Yeteneklerimizi, kudretlerimizi, yaratma ve üretme arzumuzu ölçüye vurarak mülkleştirmeye yönelen bütün tahakküm ilişkilerinden bir “çıkış”ın içkin kuruculuğunda bu onuru sonsuzca yeniden üretme çabasındayız. Bu çabada devrimci kahkahanın kitaplarını direnişin kahkahası neşe ile harmanlıyoruz. Göçebe atölyelerde yeni dostlarla, yüzlerle, gülüşlerle buluşuyoruz. Ortak olanın duygusunu üretip, yoğunlaştırarak kudretimizi artırıyoruz. Kudretimize kudret katan, neşemize neşeyle karşılık veren, derdimizi kendi derdi, çabamızı kendi çabası bilen ve ortak olanın kuruculuğunda çabasını esirgemeyen bütün gönül dostlarına, yazılarını bizimle paylaşan ve yayımlama olanağı sunan bütün okurlara ve yazarlara yeniden merhaba.

 

İçindekiler
  • Gezi komünü: soykütük ve güçler
  • Hiyerarşik olmayan bir dayanışma düşüncesine doğru
  • Micropolis: özgürlüğe mekan açmak!
  • Gezi: sınıf, temsil ve ifade
  • Gücün yeni bir imgesi: Marx, Nietzsche ve Spinoza
  • Devrimci bir tavır olarak alternatif düşünce kavramı: Gezi Parkı olaylarının en hakiki yorumu
  • Umut hareketleri: Kalkınma-sonrası dünyadaki hareketlenmeleri adlandırmak
  • ODTÜ ormanı rant kurbanı!
  • Göçebe Atölyeler

Site İçi Arama