Feminist Öznelerin Kuruluşu


Basım tarihi: 2013
Sayfa Sayısı:
240
ISBN: 978-975-6056-48-6
İngilizceden Çeviren:
İlkay Özküralpli


 

 

Kathi Weeks, Feminist Öznelerin Kuruluşu adlı çalışmasında, 1980’li yıllarda yürütülen modernizm/post-modernizm tartışmasının ötesine geçerek, günümüzde feminist öznelerin kuruluşuna dair yeni olanaklar üzerine düşünmenin önünü açıyor. Modern ve post-modern özne kuramlarının ve bunların felsefi temellerinin, feminist düşünce ve pratik üzerindeki etkilerini tarihsel bir yaklaşımla inceliyor. İster metafizik isterse doğallaştırıcı olsun özcü yaklaşımların dışında özcü olmayan bir feminist yaklaşımın nasıl kurulabileceğini araştırıyor.  Modernizmin tekleştirici, post-modernizmin ise bireyci özne anlayışlarının aksine,  Nietzsche’nin “ebedi dönüş”, Foucault’nun “öznellik”, Deleuze’ün “fark” ve son olarak Negri’nin “emeğin kendini değerli kılması” kavrayışları etrafında kurucu bir feminist öznellik projesi geliştiriyor. Bu proje, kadın emeğinin maddiliğini, çokluğunu ve kolektifliğini temel alan bir özne/öznellik yaklaşımı öneriyor.

Kathi Weeks temel bir anlayışı, modernist ve post-modernist düşüncenin tek bir şey olmadığını, bunların içlerinden geçen çok sayıda ve birbiriyle sürtüşen dişlilerden oluşan karmaşık alanlar olduğu anlayışını ele alır ve feminizm için önemli olan bu dişlilerin izini sürüp bunları çözmek üzere ilerler. Bu kitabı okumaktan büyük bir zevk duydum. Bu hem eleştirel hem de takdir etmeyi bilen bir kitap. Gerçekten de feminist ruh diyebileceğim bir ruh içinde yazılmış.”

Kathy Ferguson, Hawaii Üniversitesi

Kathi Weeks kimdir?

Washington Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler’de doktorasını tamamlamıştır ve halen Duke Üniversitesi’nde Kadın Araştırmaları Programı’nda görev yapmaktadır. Feminist düşünce üzerine çalışmakta ve ağırlıklı olarak cinsiyete dayalı işbölümü, kadın emeğinin yeniden üretim faaliyetlerinin kapitalist işin sürdürülmesindeki işlevi ve bunun reddi, kadın emeğinin kendini değerli kılmasının olanakları üzerine yoğunlaşmaktadır. Feminist Öznelerin Kuruluşu Weeks’in ilk kitabıdır. Daha sonra editörlüğünü Michael Hardt’la birlikte yaptığı The Jameson Reader (2000) ve kendi kitabı The Problem with Work (2010) adlı çalışmaları yayımlanmıştır.

Site İçi Arama