Kadınlar
ve Toplumun Altüst Edilmesi


Mariarosa Dalla Costa


Basım tarihi: 2015
Sayfa Sayısı: 232

ISBN: 978-975-6056-73-8
Çeviri: Kolektif

 

 

Bu kitap, 1970’lerde İtalyan feminist hareketin önemli figürlerinden olan Mariarosa Dalla Costa’nın o zamandan günümüze feminist mücadele üzerine yazılarından oluşuyor. Özelde İtalyan feminizmini genelde de Avrupa feminizmini ele alan bu yazıların temel ekseni, kadınların yeniden üretim emeğinin kapitalist toplumsal işleyişi sürdürmede ve güvence altına almada nasıl işlev gördüğüne odaklanıyor. Bu bakış açısı, kapitalist değer üretimini fabrikadaki üretken erkek emeğine dayandıran yaklaşımların tartışmaya açılmasına neden oluyor ve toplumsal fabrikada kadının yeniden üretim emeğinin de sermayenin toplam döngüsü içinde değer ürettiğini iddia ediyor. Sermaye ve devletin, yeniden üretim işini kadınlar üzerine yıkarak hem bu işlerin maliyetinden kurtulduğunu hem de kadınları aileye kapatarak onları tahakküm altında tuttuğunu ifade ediyor. Bu fikirler etrafında örgütlenen feminist mücadele, “Ev İçi Emek İçin Ücret” talebiyle kadın emeğini değerli kılma, yeniden üretim işlerinden kurtulma, devlet ve sermaye tarafından dayatılan nüfus politikalarının reddi üzerinden örgütleniyor. Kürtajın serbest bırakılması, kadınların istediği zaman istediği sayıda çocuk yapma hakkına sahip olması, kadına yönelik şiddetin durdurulması ve evin dışında bir toplumsallık kurması, mücadelenin somutluğunu oluşturuyor. Ve Mariarosa’ya göre, mücadele özgürleşmenin bir aracı değil, doğrudan kendisi: şimdi ve burada, ötelenmeden ve ertelenmeden…


Okurlarımıza…

Yeni yayımladığımız Kadınlar ve Toplumun Altüst Edilmesi (Mariarosa Dalla Costa) adlı kitabımızla ilgili oluşan ve oluşabilecek bazı kafa karışıklıklarını gidermek istiyoruz.

Öncelikle Kadınlar ve Toplumun Altüst Edilmesi (Mariarosa Dalla Costa) adlı bu derleme kitap, yine Marirosa Dalla Costa ve Selma James’in ortak çalışması olan The Power of Women and the Subversion of Community (İtalyanca ve İngilizce baskı, 1972) adlı broşürle aynı kitap değildir

Mariarosa Dalla Costa’nın Kadınlar ve Toplumun Altüst Edilmesi adıyla yayımladığımız bu kitap, yazarın 1972 ile 2012 arasında yazdığı çeşitli makalelerden oluşan ve Türkçe’de yayımlanmak üzere hazırlanan bir derlemedir. Bu derlemenin, makalelerin belirlenmesinden kitabın adına karar verilmesine kadar bütün bir hazırlık süreci Mariarosa Dalla Costa’yla birlikte yürütülmüştür. Derlemenin içinde yer alan ve derlemeye adını veren Women and the Subversion of Community (1972) adlı makale, Dalla Costa’nın 1972’de James ile ortak yayımladıkları The Power of Women and the Subversion of Community adlı broşürün içinde de yer almaktadır. Ancak bu makale Türkçe derleme içine alınırken, yazarın önerisiyle, makalenin 1972’de İtalyanca’da ilk yayımlandığı halindeki Donne e soversione sociale (kadınlar ve toplumun altüst edilmesi) başlığı referans alınmıştır. Dolayısıyla kitabın adının “Kadınların Gücü” değil “Kadınlar” olarak; “Topluluğun Altüst Edilmesi” değil “Toplumun Altüst Edilmesi” olarak çevrilmesinin nedeni, yazarın isteği doğrultusunda İtalyanca orijinal metnin ilk basımındaki başlığın dikkate alınmış olmasıdır.

Başlığın Türkçe çevirisinin isabetliliği, Mariarosa Dalla Costa’nın içinden geldiği İtalyan işçicilik geleneğinin politik eğilimi ve Dalla Costa’nın kadını toplumun altüst edilmesinin merkezi figürü olarak gören feminist özgürleşme hareketine yaptığı katkı dikkate alınırsa daha iyi değerlendirilebilir. Dalla Costa’nın metinlerindeki merkezi vurgu, toplumu altüst edecek bir strateji olarak işin reddinin üretim alanından yeniden üretim alanına doğru genişletilmesidir. Başlangıç, toplumun altüst edilmesidir, ev içi emeğinin paramparça edilmesidir. Kadınların gücünün oluşumu, kadın emeğinin sermaye tarafından değersizleştirilmesine karşı kendi emeğini değerli kılmaya yöneldiği bu mücadele içinde gerçekleşir. Dolayısıyla politik öznelliğin üretimi antagonizmadan ayrılamaz. Kadınların gücü ve toplumun altüst edilmesi arasındaki bağ, bu antagonist bakış açısının içinden kurulur. Türkçe çeviride tercih ettiğimiz başlık da bu bakış açısının bir uzantısıdır ve bu tercih bizim doğrumuz değil iyimizdir. Her çeviri bir yorumdur ve her yorum da bir öznellik üretimidir. Biz çeviri tercihimizde, bu antagonist öznellik üretimini takip ettik. Bize bu esini ve cesareti veren Mariarosa Dalla Costa’ya bir kere daha sonsuz teşekkür ediyoruz.

Site İçi Arama