Yaban Kuraldışılık

Spinoza Metafiziğinin ve Siyasetinin Gücü

Antonio Negri

Basım tarihi: Ağustos 2005
Sayfa Sayısı:
371
ISBN: 975605600-2
Orjinal isim: L'anımalia Selvaggia: Saggio Su Potere e Potenza In Baruch Spinoza
İngilizceden çeviren: Eylem Canaslan


 


Antonio Negri ve Michael Hardt'ın İmparatorluk kitabı, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de siyasi ve akademik çevrelerde belli tartışmalara yol açtı. Negri ve Hardt bu kitapta temel olarak kapitalist iktidar işleyişinin yeni bir egemenlik biçimine girdiğini ve bu yeni egemenlik biçimini çözümlemede var olan ulus devlet ve klasik emperyalizm perspektiflerinin yeterli olmayacağını iddia etmektedirler. İmparatorluk ise, kapitalizmin kuruluş içersinde olan bu yeni küresel iktidar işleyişine verilen addır. Negri ve Hardt isimleri İmparatorluk kitabıyla adeta özdeşleşmiş olmasına rağmen, imparatorluk çözümlemesinin arkasındaki politik felsefe ve metodoloji şimdiye dek pek vurgulanmamış ve yapılan tartışmalar, imparatorluk çözümlemesini emperyalizm ve yeni emperyalizm teorileriyle çarpıştırma boyutunda kalmıştır. Oysa içinde bulunduğumuz dönem, modernliğin krizindeki yeni bir kuruluş sürecidir ve bu dönemde bütün ??izmler? kendilerini bu sürece göre yeniden biçimlendirmek ve inşa etmek durumundadır. Politik felsefe bu yeniden okuma içersinde ayrıcalıklı ve öncel bir konuma sahiptir. Eleştiri, çözümlemelerini daha köklü temellendirip yeni süreci ve düşünsel paradigmalardaki kuruculuğu iyi kavrayabilmelidir. Negri?nin bu kitapta yaptığı şey kapitalizmin bu yeni kuruluş sürecinde, devrimci düşüncenin ve komünist siyasetin önünü açabilecek felsefi kanalları kazmaktır. Descartes-Kant-Hegel üçgenindeki Modern felsefenin özünün aslında devrimci mi yoksa reformcu mu olduğunun ve bu kıskaca girmeyen Spinoza sisteminden nelerin çıkarılıp bizim açımızdan kullanışlı hale getirilebileceğinin sorgulanışıdır. Bu anlamda Negri'nin çabası, Deleuze?ün, Guattari'nin, Foucault'nun, hatta Althusser'in çabalarıyla ortaklaşır. Siyaseti bir özgürleşme praksisi olarak nasıl yeniden kurabiliriz? İşte bu isimleri bir araya getiren şey, bu sorunun altında toplanan deneyimler ve arayışlardır. Bu tartışmaların ve deneyimlerin toplumsallaşması, Otonom Yayıncılık olarak bizim asıl amacımızdır. Negri?nin Yaban Kuraldışılık kitabının Türkçe?ye çevrilmesi de, elitleşen, yalnızca yabancı dil bilen insanlarla sınırlanan, akademik çevrede kalan tartışmaları politik üretkenlik zemininde toplumsallaştırabilmektir. Dileriz ki bu çeviri bu amaca ulaşmada mütevazi bir katkı olarak yerini bulur.

İçindekiler:
Sunuş
Çevirenin notu
Gilles Deleuze’ün Önsözü
Pierre Macherey’nin Önsözü
Alexandre Matheron’un Önsözü
Michael Hardt’ın Önsözü:
Önsöz
1. Hollanda Kuraldışılığı
2. Spinoza Çevresinin Ütopyası
3. İlk Temel
4. İdeoloji ve Krizi
5. Sistemdeki Kesinti
6. Yaban Kuraldışılık
7. İkinci Temel
8. Gerçekliğin Kuruluşu
9. Farklılık ve Gelecek
Dizin

Site İçi Arama