Michel Foucault / Güncelliğin Bir Ontolojisi

Judith Revel

Basım tarihi: Eylül 2006
Sayfa Sayısı:
186
ISBN: 975605608-8
Orjinal isim: Michel Foucault: Un'ontologia dell'attualita

İtalyancadan çeviren: Kemal Atakay

 

 

Çağdaş Fransız felsefesi ve Foucault üzerine uzmanlaşan Judith Revel?in Michel Foucault: Güncelliğin Bir Ontolojisi adlı çalışması Foucault?nun düşüncesini bir yandan kendi güzerghı içinde değişimleri ve süreklilikleri ile birlikte dönemselleştirirken, öte yandan da düşünürün ele aldığı akıl/akıldışılık, bilgi/iktidar, öznellik/özneleşme gibi sorunsalları dönemin Deleuze ve Derrida gibi diğer çağdaş Fransız düşünürleri ile ilişkilendirerek değerlendirir. İtalyanca aslından deneyimli çevirmen Kemal Atakay tarafından dilimize kazandırılan bu çalışma, Foucault düşüncesini (ve bir bütün olarak yaşamı) anlamada ve anlamlandırmada yeni bir kapı aralayacaktır...İçindekiler:
Süreklilik ve Değişim: Dönemselleştirmenin Sınırları
Foucault Güzergâhında Süreklilik ve Süreksizlik: Kavramlar, Yöntem ve Araştırma Alanları
Birinci Dönem: Foucault ve Fenomenoloji
İkinci Dönem: Arkeoloji, Bilgiler, Dil
Üçüncü Dönem: İktidarın Analitiği ve Soybilime Geçiş
Dördüncü Dönem: Kendilik Etiği ve Teknolojileri

Klasik Çağ’da Akıl/Akıldışılık Yapısının Belirişi
Akıl-Akıldışılık İkiliğinin Özellikleri
Olay Kavramı
Dışlama ve Niteliklerine Göre Sıralama Pratikleri
Dışarı Düşüncesi
Edebiyata ve Dile Başvuru: Roussel, Brisset ve Wolfson
Deleuze ve Derrida’da Ötekilik ve Farklılık

Şimdinin Ontolojisi
Arkeolojik Yöntem
Nietzsche ve Soybilim
Tarih ve Güncellik
Siyasal Olana Geçiş
Birlik, Farklılık, Tekanlamlılık
Farklılığın Öznelliği: GIP Deneyimi

Biyo-İktidarlar ve Biyopolitika
Bilme/İktidar Eklemlenmesi
İktidar İlişkileri
Foucault’da İktidarın Koşulları, Uygulama Biçimleri, Araçları, Alanları, Ağları ve Etkileri
İnsan Bedeni Sanatı: Bireyler ve Seriler
Biyo-İktidarlar ve Biyopolitika: Denetim Paradigması Altında Kamusal-Özel Ayrımı

Öznelliğin Üretimi
Karşı-İktidar ve Güç
Kendiliğin Yönetimselliği ve Yönetimi
Ethos ve Hıristiyan Ahlakı
Şimdi ve Güncellik
Özneleştirme Süreçleri: Zaman ve Uzam

Kaynakça
Dizin

Site İçi Arama