Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oedipus'u

Şizoanalize Giriş

Eugene W. Holland

Basım tarihi: Ocak 2007
Sayfa Sayısı:
236
ISBN: 978-975-6056-12-7
Orjinal isim: Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus: Introduction to Schizoanalysis
İngilizceden çeviren: Ali Utku,Mukadder Erkan

 

Anti-Oedipus felsefede son otuz yıldır yayımlanan en önemli metinlerden biridir. Gilles Deleuze ve Félix Guattari'nin ilk ortak çalışmaları olan metin, kapitalist kurumların gerici, suça teşvik edici ürünü olarak mahkûm ettiği Freudcu Oedipus karmaşasının parlak ve etkili bir eleştirisini sunar. Gerçekten dikkate değer ve çok karmaşık bir metin olan Anti-Oedipus, postyapısalcılığı ve kıta felsefesini kökten değiştirmiştir. Deleuze ve Guattari?nin Anti-Oedipus?u: Şizoanalize Giriş?te Eugene W. Holland, bu güç ve karmaşık metnin kapsamlı ancak anlaşılabilir bir rehberini sunuyor. Holland, modernitenin üç ana düşünürü Freud, Marx ve Nietzsche arasındaki etkileşimleri, Deleuze ve Guattari?nin müzakere ettikleri tarzda araştırıyor ve Deleuze ile Guattari?nin radikal materyalist psikiyatrisinde şizoanalizin rolünü açık bir biçimde inceliyor. Anti-Oedipus?un vazgeçilmez bir rehberi olan bu kitap, yalnızca eserin önemini ve titizliğini kutlamakla kalmayıp Marksizm, çevrecilik ve feminizm üzerine süregiden tartışmalara ilişkin içerimlerini de öne çıkararak, Deleuze ve Guattari?nin düşüncesine mükemmel bir giriş sunuyor.

Site İçi Arama