Nietzschelerin Şöleni

Jacques Derrida

Basım tarihi: Şubat 2008 2. Basım: 2011
Sayfa Sayısı:
250
ISBN: 978-975-6056-19-6
İngilizceden çeviren: Ali Utku, Mukadder Erkan

Nietzschelerin Şöleni, Derrida'nın Nietzsche okumalarından ve R. Beardsworth'la bir söyleşisinden oluşan özgün bir derleme kitaptır. Derrida, adeta katışıksız bir okurdur bu derlemede; bize felsefeyi bir okuma/yeniden-okuma etkinliği olarak, yazıyı bir yeniden-yazma etkinliği olarak görmeye zorlayan bir okur. Bunu da, hem okumanın hem de yazmanın sınırlarını zorlayarak yapar. Derrida, Nietzsche?den kendi yapıbozumcu öncüllerinden biri olarak söz eder. Nietzsche, Derridacı metinde, Derrida'nın Batı metafiziğinin merkezine yerleştirdiği bütün mevcudiyetin nostaljik özlemine bir alternatif olarak ortaya çıkar. Ali Utku ve Mukadder Erkan'ın uzun soluklu ve Derrida'nın Nietzsche okuması seyrinde bize eşlik eden sunuşuyla birlikte bir araya getirilen bu metinler, gerçek bir okuma, bir yeniden-okuma şölenidir.

"..Muhtemelen ismini 'isimlerini' ve biyografilerini tehlikeye atarken tek başınaydı ve bu yüzden bunun yol açtığı risklerin çoğunu göze alıyordu: 'Kendisi' için, 'onlar' için, kendi yaşamları, kendi isimleri ve onların geleceği için ve özellikle imzalanmak üzere bıraktığı şeyin politik geleceği için. Bu metinler okunurken, bütün bunları hesaba katmaktan nasıl uzak durulur? Bu metinler, ancak bunlar hesaba katılarak okunur." Jacques Derrida

İçindekiler:
Sunuş
Derrida’nın Nietzschesi:
Bir Ortak İmza Geliştirmek
Ali Utku - Mukadder Erkan
Otobiyografiler:
Nietzsche’nin Oğretimi ve Ozel İsim Politikası
Jacques Derrida
İmzaları Yorumlamak (Nietzsche/ Heidegger):
İki Soru
Jacques Derrida
Mahmuzlar:
Nietzsche’nin Uslupları
Jacques Derrida
Nietzsche ve Makina
Jacques Derrida
Richard Beardsworth ile Söyleşi

Site İçi Arama