Edebiyat Edimleri

Jacques Derrida

Basım tarihi: Temmuz 2010
Sayfa Sayısı:
544
ISBN: 978-975-6056-31-8
Orjinal isim: Acts of Literature
Çeviren: Ali Utku, Mukadder Erkan

 

 

“… benim en daimi ilgim, hatta diyebilirim ki, felsefi ilgimden önce gelen ilgim, edebiyata yöneliktir, edebi olarak adlandırılan o yazıma yöneliktir.” Jacques Derrida, Thèse d’État


Jacques Derrida felsefede ve edebiyat teorisinde günümüzün en etkili figürlerinden biridir ve temel felsefi yazıları kadar edebi metinler ve edebiyat sorunu üzerine yazıları da çeviri güçlüğüyle anılmaktadır. Edebiyat Edimleri Derrida’nın Rousseau, Mallarmé, Kafka, Blanchot, Joyce, Ponge, Celan ve Shakespeare’in de aralarında yer aldığı Fransız, Alman ve İngiliz edebiyatının önde gelen figürleri ve metinleri üzerine yazılarından bazılarını bir araya getiriyor. Ayrıca edebiyat, yapıbozum, politika, feminizm ve tarih sorunları üzerine Derrida’yla yapılan önemli bir söyleşiyi de içeriyor.

Editör Derek Attridge, Derrida’nın yazılarına aşina olmayanlar için yapıbozum ve edebiyat sorunu üzerine bir giriş makalesinin yanı sıra daha öte okumalar için öneriler de sunuyor. Edebiyat Edimleri Derrida’nın edebi incelemelere dikkate değer katkısına aydınlatıcı bir giriş olarak hizmet edecek ve edebiyatın önemini sergilerken, bir kurumlar filozofu ve eleştirmeni olarak Derrida’nın eserlerinde tekillik, sorumluluk ve olumlama gibi konulara dikkat çekecektir.

İçindekiler:
Sunuş
(Mukadder Erkan-Ali utku)

Önsözler
(Derek Attridge)

Teşekkür
Giriş
Derrida ve Edebiyatın Sorgulanması
(Derek Attridge)
1 “Edebiyat Dedikleri Şu Tuhaf Kurum”
Jacques Derrida ile Bir Söyleşi
2 “O Tehlikeli Eklenti”
3 Mallermé
4 Birinci Oturum
5 Yasanın Önünde
6 Tür Yasası
7 Ulysses Gramafonu
Joyce’ta Evet Söylen(t)isi
8 Psike’den
Ötekinin İcadı
9 İmzaponge/İmzasüngeri
10 Şibbolet: Paul Celan İçin’den
11 Zamansız Aforizma
Seçilmiş Kaynakça


Bu Kitapla İlgili Yazılanlar:

“Edebiyat Bir Eksiklik Deneyimi, Bir Sabırsızlıktı” Ömer Erdem’in yazısı için TIKLAYIN!

“Felsefe mi, Edebiyat mı?” Ahmet Sarı’nın yazısı için TIKLAYIN!

“Yapıbozum Edebiyat Sahnesinde” Kubilay Geçikli’nin yazısı için TIKLAYIN!

“Yapıbozum Edebiyatla Uzlaşmaktır” Ali Utku, Mukadder Erkan yazısı için TIKLAYIN!

“Sonsuz Vaatler Demokrasisi” Bülent Usta’nın yazısı için TIKLAYIN!

Site İçi Arama