Aykırı Spinoza

Antonio Negri

Basım tarihi: Eylül 2011
Sayfa Sayısı:
163
ISBN: 978-975-6056-36-3
İngilizceden çeviren: Nurfer Çelebioğlu, Eylem Canaslan

 

 


“Avrupa’nın felsefi kültürünü ya da en azından Krisis düşüncesinin kaygan kumlarında pasiflikleriyle barışık bir şekilde kendilerini kaybetmeyi reddedenleri saran ‘Spinoza’ya dönüş’ün, Marksizmin krizine bağlı bir olay olarak ortaya çıktığını saklamak gereksizdir. Bu, genelde alayla ve bazen kızgınlıkla karşılanan bir veçhedir ama birçok veçheden yalnızca biridir. Yine de bu veçhenin daha fazla dikkati hak ettiğini düşünüyorum.

Aslında bu, Marksizm ve onun etkililiği üzerine, yani tarihsel açıdan hegemonik olan ortodoks Marksizm üzerine eleştirel düşünümün sarf edildiği momente aittir. Bu eleştirel düşünüm, olumsuz bir bilince çekilmeyi reddederek (burada Spinozacı temanın yeniden ele alınmasının ardındaki tekil ve olumlu devindirici güç belirir), bunun yerine ontolojik bir dayanak bulup, bu dayanak üzerinden gelecek olan zamana ait felsefeyi ve komünizm tasavvurunu önerir. Ve bunu, bir kez daha, akla ve kolektif insan praksisine duyduğu büyük güvenle yapar.”  Antonio Negri

İçindekiler:
İngilizce Baskıya Editörün Önsözü
İngilizce Baskıya Editörün Notu
Kısaltmalar
I Spinoza: Güncelliğinin Beş Sebebi
II Politik İnceleme ya da Modern Demokrasinin Temeli 
III Reliqua desiderantur: Son Dönem Spinoza'daki Demokrasi Kavramının Tanımlanışı Üzerine Bir Tahmin
IV Sonsuzluk ile Topluluk arasında: Spinoza ve Leopardi'nin Materyalizmi Üzerine Notlar
V Spinoza'nın Modernlik Karşıtlığı
VI “Spinoza'ya Dönüş” ve Komünizmin Dönüşü
VII Spinoza'da Demokrasi ve Bengilik
VIII Bitirirken: Spinoza ve Postmodernler


Bu Kitapla İlgili Yazılanlar:

“Antonio Negri ve Spinoza’nın Güncelliği” Cengiz Alkan’ın yazısı için TIKLAYIN!

“Spinoza Okumaları” Yücel Kayıran’ın yazısı için TIKLAYIN!

Site İçi Arama