Marx Ötesi Marx / Grundrisse Üzerine Dersler

Antonio Negri

Basım tarihi: Mayıs 2006
Sayfa Sayısı
: 328
ISBN: 975605604-5
İngilizceden çeviren: Münevver Çelik

 

 


"Bu kitabı Marksistler raflarına bir kitap daha eklesinler diye değil, işçi sınıfı militanlarının eline heyecan verici yeni bir silah vermek için yayımladık." Harry Cleaver

Marksist yöntemin devrimci içeriğini özgürleştirmeliyiz. Grundrisse'nin açtığı patika, bunun için bize asli bir temel sunuyor. Bu patikada ilerleyerek ve Marksist düşünceyi ileri iten mekanizmaları yeniden keşfederek nihayet ulaştığımız temel nokta şudur: bütün diyalektik biçimlerin Marksist eleştirisi. Sonunda Marx'ın düşüncesinin pratik niteliğini bulduğumuz yer burasıdır. Diyalektiğin sonu mu? Evet, çünkü burada düşünme eylemi, kolektif praksisten bağımsız bir otonomiye sahip değildir. Düşman yıkılmalıdır. Sadece komünist pratik, komünizmin zengin, bağımsız çok yönlülüğünü özgürleştirerek, bunu başararak ve kendini geliştirerek bunu yıkabilir ve yıkmalıdır.

İçindekiler:
Sunuş
Editörün Önsözü
Yazarın Önsöz(ü)leri
Giriş
Ders Bir: Grundrisse, Açık Bir Çalışma
Ders İki: Para ve Değer
Ders Üç: Antagonist Eğilim Yöntemi
Ders Dört: Artı Değer ve Sömürü
Ders Beş: Kâr, Kriz, Felaket
Ders Altı: Toplumsal Sermaye ve Dünya Pazarı
Ders Yedi: Ücret Teorisi ve Gelişimi
Ders Sekiz: Komünizm ve Geçiş
Ders Dokuz: Kapitalist Gelişme ve Devrimci Sınıf
Sonsöz
Dizin

Site İçi Arama