Kapital'i Politik Olarak Okumak

Harry Cleaver

Basım tarihi: Mayıs 2008
Sayfa Sayısı:
254
ISBN: 978-975-6056-23-3
Orjinal isim: Reading Capital Politically
İngilizceden çeviren: Münevver Çelik

 

 

Bu kitapta, kapitalizmin sadece sömürüyle değil, aynı zamanda bütün bir hayatı sonu gelmez bir şekilde işe tabi kılma yönünde bir eğilimle tanımlanması gerektiğini öne süren bir analiz bulacaksınız. Marx'ın emek değer teorisi sadece sömürüyü, başkaları için harcamaya zorlandığımız fazladan emeği açıklamak için tasarlanmış bir teori değildir. Emek değer teorisi, aynı zamanda, hayatın kapitalist örgütlenmesinin temel mekanizmasına ve dolayısıyla kapitalizm içindeki sınıf çatışmasının temel bağına ve de kapitalizmin ötesine geçebilmek için aşılması gereken temel toplumsal örgütlenme tarzına dikkatimizi çeken bir teoridir. Kapitalizm çalışmak için yaşamayı içerir, öte yandan bizler sadece yaşamak için çalışmak adına mücadele ederiz. Emek değer teorisi, emeğin değerinin soyut olarak ya da genel olarak insanlar için bir teorisi değildir, emeğin sermaye için değerinin, sermayenin toplumu örgütlemesinin aracının, temel toplumsal kontrol aracının teorisidir.

İçindekiler:
Türkçe Baskıya Önsöz
I. Giriş
II. Meta Biçimi
III. Değerin Özü ve Büyüklüğü
IV. Emeğin İkili Karakteri
V. Değer Biçimi
VI. Sonuç
Kaynakça

Site İçi Arama