Gökyüzünü Fethetmek

İtalyan Otonomist Marksizminde Sınıf Bileşimi ve Mücadelesi

Steve Wright

Basım tarihi: Mart 2008
Sayfa Sayısı: 300
ISBN: 978-975-6056-20-2
İngilizceden çeviren: Özgür Yalçın

 

 


Gökyüzünü Fethetmek, işçi sınıfının maddi yapısı ile onun sermayeden ve resmi emek örgütlenmelerinden otonom davranışı arasındaki ilişkiye yaptığı vurguyla ayırt edilen, özgün bir politik eğilim olarak İtalyan işçiciliği (operaismo) üzerine yapılmış kapsamlı ilk soykütük çalışmasıdır. Antonio Negri, Mario Tronti, Sergio Bologna ve diğerleri tarafından geliştirilen operaismo?nun, sermayenin toplumsal gücü ile işçi sınıfının mücadelesi arasındaki dinamik bağı anlamaya olanak veren sınıf bileşimi kavramı, 1950?lerden günümüze uzanan bu soykütüğün ana gövdesini oluşturur. Sınıf bileşimine politik bakış açısından, kapitalizmin üretim ilişkilerinde meydana gelen bütün kopuşlarda ve değişimlerde belirleyici olan, işçi sınıfının mücadelesidir. Kapitalist gelişimin motoru olan işçi sınıfı, aynı zamanda onun yıkıcı gücüdür. Gökyüzünü Fethetmek, kapitalist iktidara bir saldırı olarak bu yıkıcı gücün politik hareket yasalarının keşfine adanmış bir eğilim olan operaismo içinde eleştirel ve tarihsel bir keşiftir.

Kapitalist gelişme, bir konjonktür zinciri boyunca hareket eder. Bu zincirin her halkası açık bir çatışma, doğrudan mücadele, bir güç edimi için olanak sunar ve inanıyoruz ki zincir, sermayenin en zayıf olduğu noktadan değil, işçi sınıfının en güçlü olduğu yerden kopacaktır.
Mario Tronti

İçindekiler
Teşekkürler
Türkçe Baskıya Yazarın Önsözü
Giriş
1950’lerin Üstesinden Gelmek
Quaderni Rossi ve İşçilerin Araştırması
Classe Operaia
Yeni Özneler
Uzun Mayıs
Potere Operaio
Toni Negri ve Operaio Sociale
Kitlesel İşçinin Tarih Yazımı
İşçiciliğin Çöküşü
Sonuç
Kaynakça

Site İçi Arama