Marx ve Komünalist Otonomi


Basım tarihi: Eylül 2006
Sayfa Sayısı:
330
Derleyen: A. Cengiz Baysoy
Kapitalist egemenliğin yeniden kuruluşuna karşı yeni bir devrimci hareketin karşıdan kuruluşu gerekiyor. Bütün ezberler bozulacak. Politik felsefe, politik teori, politik pratik ve örgütlenme konularındaki ezberler çözülecek; bu bir durum olarak görülüyor. Marx ve Komünalist Otonomi işte böyle bir sürecin bedenleşmesidir. Otonom dergisinin çeşitli sayılarında yayımlanmış olan bu yazılar, salt bir derlemenin ötesinde, kolektif bir devinimin yansıması olan öznelliklerimizin de bir ürünüdür. Sermayenin postmodernleştiği bir dönemde komünist olmaktaki ısrarımız, ne aşkın bir inancın sürdürülmesi ne de arkaik bir söylemin tutulmasıdır. Bu bağlamda, Marx ve Komünalist Otonomi içinden geçtiğimiz bir dönemin ifadesi olduğu kadar geleceğimizin de habercisidir...

İçindekiler:


1. Bölüm: Geleneğimiz
Komünalizm
Marx ve Değer Teorisi
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek I
1848 Özeleştirisi Üzerine Düşünmek II
Emeğin “Üretimden Gelen Gücü”nden “Yaratıcı Gücü”ne
Ekim Devrimi’ nin Krizi. Sovyetler mi Devlet mi?
2. Bölüm: Emeğin Yoldaşlığı
Komünizm ve Marx
Politik Felsefe ve Spinoza
Çokluk ve Otonomi
Çokluğun Otonomisi
Evcilleşme(me) Üzerine Bir Deneme
3.Bölüm: Ölüm Makineleri
Emperyalizm Bir Devlet Teorisidir
İmparatorluk, Yeni Emperyalizm ve Nato
İmparatorluk Çıplak
İmparatorluk ve Üçüncü Dünya Savaşı
Şenlige Davet
İmparatorluğun Hiyerarşisi
Emperyal Faşizm ve Komünist Siyaset
4. Bölüm: Sermayenin İt Dalaşı: AB Süreci
Kapitalizme Oy Yok
Emek ve AB
Akdeniz Sularına Yelken Açan AB: EUROMED
Avrupa Birliği ve Emeğin Tahakkümü
3 Ekim Komedisi
Toprakların Kardeşliği
5. Bölüm Aynı Göğün Altında
Otonomist Marksizmin Soyağacı
Otonomist Marksizm ya da Farklı Bir Tarih Okuması
Denemesi
Geçmişten Günümüze Otonomist Marksizm Yol Haritası
Cumhuriyetin Yerlileri
Bir Sınıfsızlaşma Deneyimi Olarak Zapatistalar
Yazılar Kaynakçası

Site İçi Arama